Història i objectius del museu

Presentació del Museu

Benvinguts al Museu de ’Estampació de Premià de Mar.
El museu de Premià de Mar és l’únic museu a l’Estat espanyol especialitzat en l’estampació tèxtil. Ubicat a l’edifici de l’antiga Fàbrica del Gas té com a objectiu principal explicar l’estampació, com a art i tècnica a través del temps i, especialment, l’important paper d’aquesta activitat econòmica com a base de la industrialització de Catalunya.

Es pot visitar l’exposició permanent, dedicada a l’estampació tèxtil. També s’ofereixen exposicions temporals i diverses activitats per a grups, visites guiades, demostracions d’estampació i tallers a l’espai de l’Obrador del Museu.

Objectius i principis que regeixen el Museu

El Museu de l’Estampació de Premià de Mar és un museu monogràfic d’estampació tèxtil, i a més, conserva i recull testimonis de la història local i patrimoni arqueològic.

 

El Maresme ha estat una zona on el tèxtil i l’estampació s’han desenvolupat amb força. A Premià de Mar hi ha hagut una activitat fabril en el camp de l’estampació de primera magnitud, especialment durant el segle XX, on destaca la fàbrica “Lyon Barcelona S.A.”. Aquesta fou la introductora del sistema d’estampació a la lionesa a Espanya i, al voltant de la fàbrica, es va desenvolupar tot un seguit d’oficis, amb tallers i persones que treballaven tant en l’estampació com en la fabricació i gravat de motlles, o bé com a clixetistes i dibuixants.

 

L’objectiu prioritari del Museu és explicar l’estampació a Catalunya. Aquesta activitat, iniciada amb força al segle XVIII amb les indianes, és d’una importància cabdal per entendre el procés d’industrialització del país. La gran concentració de fàbriques a Barcelona, i l’extensió de l’activitat per molts punts de Catalunya, va crear un potencial tècnic i econòmic sobre el qual es va poder emprendre l’aventura de les fàbriques tèxtils del segle XIX.