Accessibilitat

L’accessibilitat del Museu

Tot l’edifici del museu i el recinte de la Fàbrica de Gas estan lliures de barreres arquitectòniques, i es disposa de rampes i ascensors per a persones amb mobilitat reduïda.

L’exposició permanent compta amb mòduls tàctils i dossiers en llenguatge Braille i imatges en relleu per fer la visita més accessible. Les persones amb dificultats visuals podran tocar un seguit d’objectes de la col·lecció, i llegir-ne la història en els dossiers tàctils, tant de la permanent d’estampació tèxtil com de la permanent d’arqueologia.

Els dossiers informatius, tant els de text com els tàctils, els trobareu en diversos idiomes.