Sala arqueologia a Premià

Espai entorn de l’arquelogia de Premià, de la prehistòria a la fi del món romà

Es mostren objectes procedents de les excavacions arqueològiques i troballes que han tingut lloc en els darrers quaranta anys a la zona de Premià. A través d’aquestes peces veurem com vivien aquells antics pobladors de la vall de Premià. El jaciment estrella de la mostra és Can Ferrerons, les restes del qual són les més importants i singulars de Premià i unes de les mes valuoses de tot el país.

L’exposició mostra sis mil anys de la història més antiga de Premià, des de la prehistòria fins a l’antiguitat tardana”.