Conservació i donacions

Conservació

El Museu té la missió de recuperar i conservar el patrimoni que forma les seves col·leccions, de preservar-lo en bon estat de conservació per a la seva difusió, estudi i gaudi. Els objectes dels seus fons poden ser dels materials més diversos: tèxtil, paper, fusta, metall i altres, i requereixen un tractament especial tant per a l’exposició com l’emmagatzematge.

Donacions

El Museu es nodreix de les donacions d’empreses i particulars que ens ofereixen un relat sobre l’estampació tèxtil a Catalunya. El Museu conserva diferents col·leccions d’empreses tèxtils del país, i objectes singulars vinculats a la ciència, la tècnica d’estampació, la moda dels estampats i el tèxtil en general. La major part dels objectes de les col·leccions han arribat per donacions de particulars i per mitjà de les tasques de recuperació de diferents empreses tèxtils del país que s’ha fet des de l’inici.