Restauració

El Museu de l’Estampació realitza tasques de restauració de les peces del seu fons.  Per realitzar aquesta activitat el Museu disposa d’un petit espai.  A vegades també estableix col·laboracions amb altres entitats per fer funcions de restauració.

Un d’aquests casos és la restauració de quatre fragments de paper pintat a càrrec de l’Escola Superiror de Conservació i Restauració de Bens Culturals de Catalunya.