Una mica d’història

El Museu inicia la seva activitat amb anterioritat a l’any 1979, data en què va passar a ser municipal i se’n  van aprovar els Estatuts (30/10/1979). El Museu com a tal havia estat promogut per l’entitat Associació d’Estudis Científics i Culturals de Premià de Mar (AECC), que l’havia acollit a les dependències del carrer Àngel Guimerà.

Aviat va poder-se traslladar a la Masia de Can Manent, de propietat municipal, a més de disposar d’alguna nau per ubicar els magatzems de les importants col•leccions que s’anaven recollint. El 1986, amb l’assistència de Jordi Pujol, es va inaugurar definitivament com a museu amb exposició permanent, oberta al públic. L’any 1983 ja havia entrat a formar part de la Xarxa de Museus Locals i Comarcals de la Diputació de Barcelona, i el 1999 es va vincular també al Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). El 1996 també passaria a ser museu registrat de la Generalitat de Catalunya, amb el número 10.

En la dècada dels 80, el projecte va anar més enllà del d’un museu convencional i va arribar a una visió molt àmplia i ambiciosa. Hom va voler fer una tasca no solament de salvaguarda del patrimoni industrial de Catalunya relatiu a l’estampació tèxtil, sinó que, amb la preocupació per la dura crisi que estava patint el sector, es va intentar crear una institució museística que fos alhora una eina de suport en el desenvolupament industrial.

Cap a la fi del segle, l’Ajuntament de Premià de Mar va prendre la decisió de donar un impuls important al museu, i també de prescindir de la tasca formativa i de foment de la indústria. Així va ser com es va rehabilitar l’antiga Fàbrica del Gas com a nova seu. El 14 d’abril de 2002 s’inaugurava la rehabilitada Fàbrica del Gas.

En els darrers temps, el museu ha passat a ser una institució museística que fa la funció de preservar les col•leccions, difondre-les i estudiar-les, per bé que ha desenvolupat una tasca paral•lela en l’obrador del museu, centrat en la didàctica de l’estampació, recuperació de tècniques tradicionals i foment de l’artesania.

Un edifici singular

El Museu de d’Estampació de Premià de Mar té la seva seu a l’antiga fàbrica del gas de Premià de Mar.  La Fàbrica del Gas és un edifici construït el 1884, d’estil de transició entre el neoclàssic i el modernisme, i el 2000, quan es va iniciar la seva rehabilitació, era l’única fàbrica de gas d’hulla que quedava d’empeus a Catalunya. Encara conservava l’estructura que havia tingut des del moment de la seva creació, tret dels forns que hi havia hagut al centre del patí, que havien estat desmantellats. Les quatre naus, en canvi, conservaven la seva estructura i fins la maquinària, molta de la qual era molt antiga o bé d’origen. La nau 1, actualment ocupada per les oficines de Promoció Econòmica de la ciutat, era la vivenda del director, tal com s’estilava en les fàbriques del segle XIX. Les naus 3 i 4, actualment ocupades pel museu, eren porxades i estaven destinades a acollir el procés de purificació del gas i a dipòsit del carbó i les seves classificacions. Els dipòsits per emmagatzemar el gas encara son a la part alta del recinte. A la sala d’exposicions temporals, encara es conserva un antic regulador de gas, que estava a l’entrada del poble de Premià de Dalt.

Part de les instal·lacions del Museu de l'Estampació

Antiga Fàbrica de Gas de Premià de Mar, imatges del 2006 Seu del Museu de l'Estampació

Antiga Fàbrica de Gas de Premià de Mar, primera dècada s.XX