Un edifici sostenible és aquell en el qual es maximitza la funció social, econòmica i ambiental.
El concepte de desenvolupament sostenible es basa en tres principis:

  • L’anàlisi del cicle de vida dels materials.
  • El desenvolupament de l’ús dels matèries primeres i energies renovables.
  • La reducció de les quantitats de materials i energies utilitzats en l’extracció de recursos naturals, la seva explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus.

L’actual crisi econòmica, atribuïda al “totxo” ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat de pensar en construccions amb criteris de salut, d’estalvi econòmic, d’eficiència energètica i de sentit comú.
Aquesta exposició organitzada per l’Institut Cristòfol Ferrer ens mostra els treballs d’alumnes sobre aquest tipus de construccions i ens fa valorar la necessitat de crear i dissenyar la nostra realitat tenint en compte aquests paràmetres sostenibles.

Sobre el desenvolupament del projecte Formació i construcció sostenible, fruit del treball de professors, alumnes i la col·laboració entre diversos instituts de l’estat, podeu trobar-ne més informació al blog d’aquest treball.

Del 16 de maig al 27 de juny de 2010

Entrada lliure

Horari:
de dimarts a diumenge d’11h. a 14h.
també dijous de 16h. a 19h.