L’arqueologia a Premià

Espai entorn de l’arquelogia de Premià, períodes Ibèric i Romà (Jaciment Romà de Can Ferrerons)

Es mostren objectes procedents de les excavacions que s’han anat realitzant en els darrers quaranta anys, des del Museu de Premià de Mar. A través d’aquestes peces, s’explica com vivien aquells antics pobladors de la vall de Premià. El jaciment estrella de la mostra és Can Ferrerons, les restes del qual són les més importants i singulars de Premià i unes de les mes valuoses de tot el país.

L’exposició mostra mil anys de la història més antiga de Premià, des de l’època ibèrica fins a l’antiguitat tardana. El poblament de la vall de Premià, en el període ibèric estava replegat al poblat emmurallat del turó de la Cadira del Bisbe. Amb l’arribada dels romans, el poblament es dispersa per tota la vall i amb la bonança econòmica que proporciona, les àrees de la plana de davant del mar es converteixen en les mes pròsperes, i poblades per les vil•les més riques. Aquesta situació s’inverteix a partir de la crisi del segle III i amb la tardoantiguitat es dona pas a l’alta Edat Mitjana, amb un nou replegament de la població cap a la part alta de la vall.