Conservació

Per al manteniment i conservació del fons del Museu cal tenir les peces en les condicions òptimes d’humitat i temperatura i realitzar tasques de restauració adients per a cada objecte, segons tipus de material i estat.

Des del 2009 es realitzen visites tècniques a les instal·lacions del Museu, per donar a conèixer la metodologia de treball necessària per a la conservació del patrimoni i la forma com s’emmagatzema el fons, adreçades a grups de 1r de Batxillerat en endavant.

Taller de restauració

Sala de reserva per als dibuixos i mostres estampades

Sala de reserva per a la col·lecció de papers pintats i documents sobre paper, arxiu MEP